Imamo li prst za diplomatiju ?!

Piše : Doc. dr. Mersiha Spiličević

Novo vrijeme sa sobom donosi i nove navike, ljudi brzo žive, brzo jedu, brzo umiru a još brže nestaju a za njima nestaju i njihova djela, njihove riječi i njihove rečenice koje su izgovorili mnogo puta do sad.

mersiha

Šta da se radi, kažu sve je to politika, međutim politika danas sve više liči na tržne centre koji niču širom naše zemljice kao gljive poslije kiše, baš kao što niču i timovi stranih posmatrača koji se brinu da mi sami sebe na narednim izborima ne pokrademo od sebe i od listića koji su nam printali isti oni koji nas posmatraju.

Međutim upravo rad te diplomatije se pokazuje kroz velike sportske događaje, koncerte stranih zvijezda kao i skupove eksperata i međunarodnih političara za internacionalne odnose kojih u našoj BiH nema.

Međutim naši političari na vlasti, barem oni aktuelni koji bi se trebali baviti diplomatijom i svim pobrojanim stvarima očito nemaju vremena za obavljanje svog posla jer se navodno bave svim unutrašnjim i vanjskim alarmima koji zvone i navodno nas ugrožavaju.

Strahuju naše diplomate od terorističkih napada, razmišljaju o sudbini Unije, formiraju komisije koje će im pojasniti pad eura i upućuju nas na to da je velika globalna kriza, mnogo značajnija od ove naše lokalne na vratima i da drama teškog života tek slijedi.

Rijetki su oni koji razmišljaju o moćnoj državi, oni koji dovode investitore, koji pokreću poslove i oni koji imaju toliko diplomatskih i političkih poveznica izvan BiH. Još su rjeđi oni koji sve to žele uložiti u BiH, onoliko koliko žele sebe i svoja sredstva uložiti u ovu zemlju a samim tim i napraviti bolju budućnost za sve nas.

Takvima se ne daje mogućnost, optužuje ih se i isključuje iz diplomatskih procesa, štaviše govori im se da zemlju namjerno prave nestabilnom te da nikako ne smiju da se bave politikom jer navodno njihov cilj nije sigurnost niti Evropska bolja budućnost.

Rijetki su oni u ovoj zemlji koji jasno govore kako je priključenje kontinentalnoj zajednici najsigurniji put za izlazak naše zemlje ali i regije iz istorijskih stranputica te savršen recept za liječenje rana koje su nam nanesene tokom agresije.

Malo je onih sa konstruktivnim i moćnim prijedlozima koji imaju toliko hrabrosti da se izdvoje iz grupe te jasno i glasno kažu da se o interesima Bosne i Hercegovine nije volio računa u proteklom periodu.

Da li možemo izdvojiti na prste jedne ruke one koji jasno stoje iza svog naroda, iza Bošnjaka kojima je preko glave stranih okupacija i okupatora. Možemo li na toj ruci prepoznati onoga koji ne želi da interese Bosne i Hercegovine stavi pod stranu kontrolu.

Međutim, kako će se diplomatijom baviti oni koji se ne znaju ponašati ili oni koji se probno uključuju u tekuće događaje ili pak oni koji ne znaju pronaći dugoročno rješenje ?

Kako će se diplomatijom baviti oni koji savjete traže od stranih ambasadora a ne od ljudi od iskustva u svojoj zemlji i samim tim krše osnovne principe međunarodnog sistema te ugrožavaju mir i stabilnost cijelog regiona ne znajući da je jedinio izlaz dijalog kojim se može postići prihvatljivi ishod.

Sigurna sam da moćna politika ima rješenje, znam da ljudi koji se bave istom znaju pregovarati ali ne žele da se bave taktikom koja upućuje na to da narod voli priče u kojima se od muhe pravi medvjed.

Mnogi ne razumiju da sve više postajemo prostor za međusobno prepucavanje velikih sila koje se na svim poljima usaglašavaju a nas koriste kao živi zid.

Na nama je da shvatimo da nam sudbina zavisi od raznih oblika ne samo zvanične diplomatije te da sebi ne smijemo dozvoliti luksuz u kojem će navodne profesionalne diplomate istupati nediplomatski.