Islamska zajednica BiH : Fetvom zabranjena GMO hrana

Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH na posljednjoj sjednici u Sarajevu, uz ostale, donijelo je fetvu o zabrani genetski modificiranih (GM) proizvoda, prenose sarajevski mediji.

873x400

Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH utvrđuje da se genetski modificirani organizmi svrstavaju u kategoriju sumnjivih – mešbuh proizvoda i kao takvi se ne mogu koristiti za ishranu ljudi i životinja čije su meso proizvodi dozvoljeni – halal”, kaže se u Zaključku o statusu GMO.

Ovo pitanje razmatrano je na temelju zahtjeva Agencije za certificiranje halal kvalitete i predloženog stručnog mišljenja o GMO.

GMO su rezultat biotehnologije, odnosno primjene genetskog inžinjerstva kojim se mijenjaju određene karakteristike živih bića, a s ciljem postizanja “boljeg kvaliteta i kvantiteta”, ističe se u Zaključku. Faksimil fetve objavio j i “Preporod”, zvanično glasilo IZ u BiH.

20160429_2_16005456_8684577

Slične zabrane u Rusiji, Mađarskoj i Poljskoj

Fetva se podudara s informacijama da genetski modificirana hrana u Bosnu i Hercegovinu ulazi na mala vrata. To se može zaključiti iz odluke Agencije za sigurnost hrane, koja je dozvolila da se za potrebe prehrane stoke dozvoli uvoz genetski modificirane soje. Obrazloženje je, navodi se, suša koja je pogodila regiju tokom ovog ljeta i nedostatak hrane za životinje, čime su direktno ugroženi proizvođači mesa, mlijeka i jaja.

Posljednjih nekoliko godina povećava se broj zemalja koje u potpunosti zabranjuju GMO i pesticide koji se koriste u uzgoju istog. Jedna od posljednjih zemalja koje su uvele zabranu je Rusija, a čiji su naučnici dali preporuku na makar 10-godišnju zabranu. Slične zabrane su na snazi i u Mađarskoj te Poljskoj.

Naučnici su podijeljeni u dvije grupe. Brojne naučne studije potvrđuju da je GMO štetan za zdravlje, dok postoji i dosta onih koje negiraju ovu tvrdnju.

Jedan okmentar

  1. VELIA 20 Novembra, 2017

Ostavite komentar