Viber promijenio grupni chat

Viber, jedna od vodećih globalnih aplikacija za razmjenu poruka, danas predstavlja set ažuriranih funkcija za chat, a to su mogućnost da administratori grupnih chatova izdvoje određene poruke, slanje grupnih odgovora i kreiranje objavnih listi koje omogućavaju da se ista poruka pošalje prema više primalaca na njihov privatni chat.

Viber

Izdvojene poruke omogućavaju administratorima grupnih chatova da postave određene poruke na vrh ekrana – kako bi najvažniji sadržaj za učesnike bio stalno i svima dostupan.
One se izdvajaju svojom ljubičastom pozadinom i ostaju stalno na vrhu, bez obzira na nastavak razmjene poruka unutar chata, što ih čini korisnim za plasman objava, podsjetnika i poziva na diskusiju.
Vrlo su efikasno sredstvo za administratore u uspješnom vođenju produktivnih grupnih chatova, i omogućavaju učesnicima da izdvoje i sačuvaju posebno važne poruke.
Bilo koja poruka unutar chata može se izdvojiti dužim pritiskom na nju – i ostati će izdvojena sve dok administrator ne odluči da je izuzme iz selekcije izdvojenih poruka – ili da je u potpunosti ukloni.

Ostavite komentar