FOTO: Plan o preteči EU iz 1920. predviđao je Kanton Sarajevo od Beča do Ulcinja

U kolekciji rijetkih istorijskih mapa “Boston Rare Maps” nalazi se i karta naslovljena kao “Centralnoevropska unija: Vodič za dugoročni mir”.

s1

Najintrgiantnije je što mapa potiče iz 1920. godine i prikazuje proto-verziju Evropske unije. Autor mape i projekta nije poznat (potpis P.A.M.).
Zamišljeno je da Evropu čini 24 kantona gotovo jednake površine sa centrom u Beču, odnosno u bečkoj katedrali Svetog Stefana.
Plan zamišlja granice kantona koje bi se iz centra pravim linijama povlačile do kraja teritorije koju bi ova svojevrsna unija obuhvatala, uključujući i značajan dio Balkana sa prostorom Bosne i Hercegovine prije 1878. godine i većeg dijela teritorije oslobođene u Balkanskim ratovima. Teritorije koje su tada oslobođene, ostale bi van Unije i činile bi zajedno sa Albanijom srpsko-albansko carstvo.
s3
Svaki kanton dobio bi ime po njegovom glavnom gradu. Jedan od 24 kantona je i današnji kanton Sarajevo kojem na karti pripada dio Crne Gore i morski pojas od Splita do Ulcinja.
s2
Unija bi priznavala četiri grupe naroda: Romane, Germane, Slovene i Mađare. Svaka od ovih grupa naroda, osim Mađara, podijeljena je na različite nacije koje pripadaju istoj grupi, navodi se u pamfletu koji prati ovu mapu.
Unija je zamišljena tako da ima predsjednika čiji bi mandat bio tri godine, a predsjednici bi se rotirali iz četiri grupe naroda.
Mape detaljnije pogledajte OVDE.

Ostavite komentar