Otkriveno : Žene u socijalizmu imale dva puta više orgazama nego danas

Kada Amerikanci razmišljaju o komunizmu u Istočnoj Evropi u glavi su im sumorni krajolici i ograničene slobode. Iako je većina toga tačno, kolektivni stereotip o komunističkom životu ne govori cijelu priču.

thinkstockphotos-486709246

Pojedinci pamte da su u Istočnom bloku u to doba imali mnogo prava i privilegija, više nego u pojedinim tadašnjim liberalnim demokratijama, uključujući ponegdje i velika državna ulaganja u obrazovanje i obuku i izdašne naknade za porodiljsko odsustvo i djecu.

Međutim, postoji jedna prednost koja nije zadobila neophodnu pažnju, a to je da su žene u komunizmu imale više seksualnog zadovoljstva, piše „Njujork tajms“.

Usporedno sociološko istraživanje u istočnom i zapadnom dijelu Njemačke, provedeno nakon ponovnog ujedinjenja 1990. godine, otkrilo je da su žene u Istočnoj Njemačkoj imale dvostruko više orgazma nego žene iz Zapadne Njemačke.

Istraživači su se oduševili tim disparitetom u prijavljenom seksualnom zadovoljstvu, posebno zbog toga što su žene iz Istočne Njemačke patile od ozloglašenog dvostrukog tereta — formalnog zaposlenja i kućnog rada.

Nasuprot tome, poslijeratne žene iz Zapadne Njemačke su ostale u kući i uživale su u svim uređajima koji štede na radu, a koji su proizašli od bučne kapitalističke ekonomije.

Međutim, imale su manje seksa nego žene koje nisu imale tako lagodan život.