EU : Muslimani najnepoželjnije radne kolege

Istraživanje o rasnim predsrasudama po evropskim zemljama koje je sproveo Univerzitet Harvard trajalo je punih 13 godina, od 2002. do 2015. godine.

4043395045992b2713b2e1287410443_v4_big

Studija je pokazala da postoje velike neptreljivost prema ljudima iz Istočne Evrope, u čemu najviše prednjači Češka, kao najnetolerantnija evropska zemlja.

Sličnu studiju, koja je objavljena 2015. godine, sprovela je Evropska unija. Istraživanje je obuhvatilo anketu u 28 članica država sa pitanjima o ličnim uvjerenjima, kao i kako bi reagovali da se nađu u raznim situacijama sa pripadnicima manjina.

Nacije poput Velike Britanije, Španije, Francuske, Holandije, Danske i Švedske pokazale su se kao najtolerantnije.

Najviše rasnih predrasuda ima u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Grčkoj, Kipru i Litvaniji.

Sajt Indy100 rekonstruisao je dosadašnja istraživanja u pojedinačne mape.

Ispitanici su prvenstveno odgovarali na pitanje sa pripadnicima kojih etničkih grupa bi radili zajedno. U većini evropskih zemalja prvenstveno pristaju na rad sa pripadnicima bijele rase, zatim Afroamerikancima, Azijatima, pa tek onda Romima.

Na pitanje da li bi im bilo prijatno da njihova djeca budu u vezi sa pripadnicima nekih od ovih rasa sa “da” je odgovorio najveći broj Šveđana, Francuza, Španaca, Britanaca, Holanđana, dok je odrično odgovorio najveći broj Bugara, Čeha, Slovaka, Litvanaca i Estonaca.

Interesantno je da bi prije pristali na Azijata nego na Afroamerikanca.

Kada je riječ o vjeri, odgovori su slični. Pripadnici većine evropskih zemalja najprije bi radili sa hrišćanima i ateistima, zatim jevrejima i budistima i tek na kraju muslimanima.