Osječaj časti zapisan u DNK čovjeka

Ljudi su evoluirali da štite svoju reputaciju iznad svega drugog i prije će izabrati smrt nego beščašće ili sramotu, rezultati su najnovijeg istraživanja.

DNK_pixabay

U istraživanju naučnika sa Univerziteta Sjeverne Karoline pod naslovom “Smrt prije beščašća” naučnici navode da je osjećaj časti zapisan u ljudskom DNK i da je čovjek spreman da ide daleko da je zaštiti.
U istraživanju, koje je obuhvatilo deset zemalja, navodi se da opstanak ljudi u velikoj mjeri zavisi od saradnje sa drugima i šteta nanijeta reputaciji može da znači da više ne učestvuje ili nije dio kooperativnog društva. Naučnici navode da imati dobar ugled znači da će drugi ljudi htjeti da se sa vama socijalizuju, što povećava vaše šanse za opstanak.
Zadržati moralnu reputaciju jedna je od najvažnijih vrijednosti čovjeka“, rekli su istraživači.
U istraživanju se dodaje da je veliki broj ljudi hipotetički izabrao zatvorsku ili neku fizičku kaznu, kao i smrt, u odnosu na gubitak ili štetu nanijetu ugledu, u smislu da ih neko naziva kriminalcem, nacistom ili osobom koja zlostavlja djecu.
Čak 30 posto ispitanika radije bi stavilo ruke među agresivne crve, a 63 posto bi podnijeli fizički bol prije nego da ih nazivaju rasistom“, navodi se u istraživanju.