Prof. dr. Damir Marjanović : “Organizujte suđenje o položaju evolucije u znanosti ! “

Volim diskusije i volim pozitivne provokacije. Jedna od njih, koju stalno primjenjujem na svojim predavanjima kada govorim o evoluciji čovjeka, jeste odmah u prvoj rečenici kada studentima kažem: „Teorija evolucije, ako je prihvaćate….“
b_170602016
 
Da ne bude zabune, naravno da je ja prihvaćam jer je ova znanstvena teorija zasnovana na bezbroj znanstvenih činjenica i svakoga dana nova znanstvena otkrića direktno ili indirektno rasvjetljavaju dio po dio ove ogromne slagalice čije sve dijelove najvjerojatnije nikada nećemo pronaći i uklopiti, no generalnu sliku ćemo moći dosta precizno naslutiti i znanstveno predstaviti (riječ znanstveno se ponavlja četiri puta u ovoj rečenici i to sa razlogom).
 
Vratimo se na onu moju „provokativnu“ rečenicu. Zbog nje sam u stalnim diskusijama sa mnogima koji bi dogmu da ubace tamo gdje ne smije da bude.
 
Naime, znanost je stalno preispitivanje a znanstvenik mora da bude osoba koja stalno analizira i preispituje rezultate svojih ali i istraživanja drugih znanstvenika. Ono što je najbitnije u tom procesu jeste da znanstvenik polaznu hipotezu, misao vodilju i ideju koju je sam postavio nikada ne uzima kao dogmu i kada mu rezultati ukažu da ona nije bila točna on ne odbacuje te rezultate potencirajući isključivo ono malo nečega što podržava njegovu prvobitnu misao.
 
Onoga momenta kada to uradi i kada svoje odbačene hipoteze bez novih naknadnih provjera postavi u poziciju iznad rezultata koji su u suprotnosti sa njima, gubi tu privilegiju da se zove znanstvenikom.
 
Stoga bih autoru ovoga teksta poručio da se ne brine vezano za evoluciju, ona se stalno preispituje i revidira od strane hiljada znanstvenika širom svijeta, i ta revizija, izmjene, nadopune su primarno zasnovane na znanstvenim činjenicama.
 
Svakoga dana otkrijemo neki novi dio slagalice, svakoga dana pronađemo neki novi dokaz, a nerijetko nam se desi da neke ranije pretpostavke nadopunimo ili izmijenimo novim znanstvenim otkrićem.
 
No, kako su čudna vremena ne bih se čudio da danas stoljeće i pol poslije ovdje, u Bosni i Hercegovini, bude organizirana diskusija (nadam se ne i suđenje, mada me ne bi čudilo) o položaju evolucije u znanosti.
 
Hajde da budem iskren, ohrabrujem sve one koji misle da to treba da se desi da to i organiziraju.
 
Rado ću se odazvati i pojasniti, onako znanstveno koliko znam i mogu, što evolucija jeste a šta nije.
 
Mnogi bolji su vodili te bitke prije mene pa zašto ne bih i ja.
 
Eh da, i samo par činjenica vezanih za ovaj tekst, onako za početak:
 
a) peticiju u Srbiji nije potpisalo 52 akademika, b) izvor iz Hrvatske koji spominjete je izvučen iz konteksta i tu rečenicu nije rekao fundamentalni genetičar, c) mislio sam da je opće poznato, ali slika na koju se autor poziva dokazuje da ne shvaća da evolucija nikada nije rekla da je čovjek nastao od majmuna, d) sa stanovišta evolucije vi i ja smo prelazni oblici, jer sve se mijenja, nešto brže a nešto sporije, e) u svakoj vašoj ćeliji nalazi se po jedan mali dokaz molekularne evolucije koji nasljeđujete kroz generacije preko majčine strane i na kraju f) teorija evolucije nije barijera između vjernika i ateista, nego između prihvaćanja znanja i neznanja.
 
Ona niti jednom riječju ne preispituje (ne)postojanje Boga, slično kako se genetika nikada na ovim prostorima nije bavila nacijama.
 
Naime I Darwin i Mendel su bili veoma pobožni ljudi (Mendal čak i svećenik) što nije predstavljalo nikakav problem da jasno i glasno iznesu rezultate svojih znanstvenih istraživanja o prirodnim tokovima vezanim za razvoj živoga svijeta na planeti Zemlji, a da ni za pedalj ne promijene svoja vjerska uvjerenja. Stoga, interpretacije da je teorija evolicuje hereza koje dolaze sa jedne strane ili interpretacije da je teorija evolucije ultimativni dokaz „da nema Boga“ koje dolaze sa druge strane su iskrivljene interpretacije i jednih i drugih koji nisu znanstvenici i koji zabadaju nos tamo gdje mu nije mjesto.

Ostavite komentar