Počelo je šesto istrebljivanje : Ljudi nisu svjesni posljedica

Istraživanja pokazuju da je u posljednjim decenijama došlo do “biološkog istrebljenja” divljih vrsta, što znači da je započelo šesto masovno izumiranje u Zemljinoj istoriji, koje je mnogo ozbiljnije, nego što se ranije mislilo.

lion-617365_960_720

Naučnici su analizirali populacije i rijetkih i široko zastupljenih vrsta i otkrili da su izgubljene milijarde regionalnih i lokalnih društava. Oni okrivljuju pretjerano širenje ljudskih naselja i neštedljivu upotrebu resursa i upozoravaju da za ispravku nanijete štete moramo brzo da reagujemo.

Studija objavljena u časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences” ukazuje na “zastrašujući udar na osnove ljudske civilizacije”.

Profesor Gerardo Sebalos, sa Autonomnog nacionalnog univerziteta u Meksiku, kaže da je situacija tako loša da bi bilo netična upotreba slabijih riječi u opisivanju razmjera katastrofe.

Ranije studije pokazale su da vrste izumiru znatno brže nego milionima godina ranije, a nova studija opisuje postepeni nestanak čak i svuda zastupljenih vrsta.

Naučnici su otkrili da trećina od više hiljada vrsta koje se danas ne smatraju ugroženima postepeno gubi populaciju i da je u posljednjih nekoliko decenija izgubljeno 50 posto odraslih jedinki.

Detaljni podaci postoje za kopnene sisare, od kojih je gotovo polovina izgubila više od 80 posto jedinki u posljednjem vijeku.

Naučnici ukazuju na slučaj lavova, koji su naseljavali najveći dio Afrike, a nekada i jug Evrope i Bliski istok, sve do sjeverozapada Indije. Danas je najveći dio populacije iščezao.