Nakon deset godina u EU imaju platu manju od 500 eura

Bukurešt — Nacrt budžeta Rumunije za 2017. urađen je na bazi projektovanog privrednog rasta od 5,2 posto za ovu godinu.

2012114222059389734_20

Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznad pet procenata očekuje se i tokom cijelog perioda od 2018. do 2020, izvještava rumunska agencija Adjerpres.

Budžetski deficit za 2017. planiran je na nivou od 2,96 posto BDP-a, a prosječna godišnja stopa inflacije na 1,4 procenta, navodi se u Izvještaju o makroekonomskoj situaciji za 2017. i projekcijama za period 2018-2020, objavljenom na internet stranici rumunskog Ministarstva finansija.

Prema ovom dokumentu, prosječan kurs leja prema euru procjenjuje se na 4,46 leja za jedan euro, a prosječna mjesečna neto plata na 2.274 leja (505,6 eura).

U izvještaju se ističe da će, čak i u uslovima odstupanja za 1,0 posto od projektovanih veličina u Srednjoročnim budžetskim ciljevima, tokom posmatranog vremenskog okvira javni dug biti očuvan na održivom nivou od ispod 40 posto BDP-a”.

Rumunija i Bugarska postale su članice EU 2006. godine, ali im se za deceniju nije bitnije popravio materijalni položaj.

Sa druge strane, radnicima u Sloveniji minimalna zarada vjerovatno će biti povećana na 630 eura, dok im je prosječna plata nešto preko 1.000 eura.