Praznici: Republiko Srpska svi smo s tobom sada !

Piše : Kemal Šalaka 

Najaktuelnije pitanje ovih dana u BiH javnosti glasi:

“Da li je prihvatljivo da OS BiH trebaju da uzmu učešće u aktivnostima na obilježavanju dana RS-a kojeg organizuju vlasti tog bh. entiteta,a kojeg je Ustavni Sud BiH 2016. godine proglasio neustavnim.”

Da bi se dao odgovor na to pitanje prvo treba dati neka pojašnjenja:

Rat u BiH je zaustavljen Daytonskim mirovnim Sporazumom koji sastoji od 11 dijelova (aneksa) od kojih je prvi aneks-  vojni aspekt mirovnog sporazuma.

ivanić-puk-595x340

Ovim aneksom su definisani odnosi do tada postojećih vojski na teritoriju BiH i NATO snaga koje su preuzele mada to do tadašnjih snaga UNPRROFOR-a samo sa drugim mandatom a to je da vrše monitoring sprovođenja svih aspekata mirovnog sporazuma.

BiH je u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom podijeljena u na dva tzv. entiteta koja manje-više predstavljaju podjelu po ratnoj liniji razdvajanja, sa tim da su se sa delegitimizirale etnonacionalističke para-državne strukture nastale na etničkom čišćenju i genocidu u toku rata.

Jedna od tih struktura je svakako i neuestavno proglašena “Republika Srpskog naroda u BiH” koja je pod sumnjivim okolnostima začeta krajem 1990. godine raspadom bivše SFRJ, a koja se nakon više mjeseci netrudnoće, na nečiju radost i nečiju žalost, rodila 9.januara 1992, a koja je i pored svoje sklonosti ka delikveniciji tipa etničkog čišćenja i genocida, svoj rodni list zvanično dobiva kroz daytonski mirovni sporazum i to naravno od glavnog kuhara svih kriza u svijetu – tzv. Međunarodne zajednice tj. USA i EU.

Netom poslije proglašenja “Republike srpskog naroda u BiH” u aprilu 1992 godine se formira “Vojska Srpske republike BiH” koja u toku rata paralelno i sa razvojem “Republike”dobiva naziv “Vojska Republike Srpske” kojeg zvanično nosi sve do 2006. godine kada se u skladu sa Daytonskim sporazumom, a pod supervizijom NATO pakta, formiraju zajedničke oružane snage Bosne I Hercegovine (OS BiH), koje se sastoje od tri puka odnosno tri mlohavo povezane cjeline od kojih svaka“baštini tradiciju” vojski iz perioda rata u BiH 91-95.

Jedan on tri gore spomenuta puka( 3. Pješadijski puk ) se i zove “Republika Srpska” dok se druga dva zovu “1.gardijski puk/pukovnija” Ii “2. rendžerski puk”.

Naravno,odmah se vidi da naziv trećeg. Puka odudara od naziva druga dva što i jeste dio političke strategije Republike Srpske da se sačuvaju svi “teško stečeni” identifikacioni prefiksi iz prošlosti, i koji će danas-sutra, kada se stvori povoljna klima za to,krenuti ka svojoj “budućnosti”. Treba se samo sjetiti polaganja svečane zakletve regruta OS BiH u kasarnama Manjači i Bileći sa kraja 2005. godine kada su regruti izvrnuli rijeci svečane zakletve i umjesto Bosne i Hercegovine izgovorili riječi Republike Srpske…

Pametnom i išaret dosta.

Da rezimiram, 3. Pješadijski puk OS BiH (Republika Srpska) i političko vodsvo Republike Srpske su jedno tijelo koje će zajednički težiti i raditi na ostvarivanju zacrtanih ciljeva u budućnosti i koji će nastaviti obilježavati svoje značajne datume, događaje i ličnosti iz prošlosti uključujući i neustavni dan neustavne tvorevine Republike Srpske a svako natezanje će starati političku napetost koja samo ide u prilog daljoj razgradnji i podjeli kvazi-države Bosne i Hercegovine.

Naravoučenije:

Ne može se sada ukinuti nešto što ste dopustili da raste 20 godina.

Dayton je trebao ukinuti nazive entiteta a posebno entiteta Republika Srpska niti je trebalo dozvoliti da naziv jedne komponente OS BiH nosi naziv tzv. Entiteta.

Pošto je to urađeno uz blagoslov kako “domaćih” tako i “međunarodnih” mentora i supervizora, malo je neozbiljno da se nakon 20 godina igramo “države”….