Ne nasijedajte na prevare da su penzije u Republici Srpskoj manje one su u suštini veće

Piše : Slobodan Bugarin 

Skoro svakodnevno se pojavljuju vijesti o penzionerima i njihovom teškom stanju.To je i istina i nije.Postoje stvarno penzioneri,koji su stvarno gladni. Međutim u našem društvu je stvorena jedna ogromna populacija,kojoj ovakav sistem odgovara  i ne žele ,da se ovakav sistem mijenja.

penzioneri

Prva grupa je,kojoj ovo  odgovara,je ona koja je na bilo koji način dobila 326 km penzije sa 20 do 30 god.staža. Oni su mladi, mogu ostvariti dopunsku zaradu  tako su u povoljnom položaju. Drugi ,koji imaju šehidski dodatak i minimalnu penziju, također su u povoljnom položaju. U posebno povoljnom položaju su vojni penzioneri,koji su stekli penzije po osnovu učešća u oružanim snagama u poslijeratnom periodu. Te penzije su stalno u dugovanju fondu PIO,MIO, po 1oo,150 miliona KM.

Postojeća vlast namjerno gura penzionere u ovakvo stanje.U tome imaju potporu nazovi predstavnika penzionera. Ko su ustvari ti predstavnici penzionera?

Već dvadeset  godina!  Jedna te ista vrsta penzionera,vrti se u krugu,izabire sebi iste, podobnike vlasti,koje se zadovoljavaju postojećem stanju.To je isključivo iz reda udruženja penzionera, koji jednom igraju udruženje građana,a drugi dan legitimni predstavnici penzionera. Uz to sklapaju i nekakve sporazume, sa pojedinim strankama na vlasti,bez da su za to dobili bilo kakvo mišljenje svoje baze.

Oni to ne mogu ,jer u svojim statutima udruženja,to nemaju.Traže od vlasti povećanje penzija za dva ili pet posto,prijete protestima,kao u oktobru ,pred izbore i onda u zadnjem momentu od toga nema ništa.Nikada do sada niko nije tražio,stvarnu reformu penzionog sistema.

U tome da se reforma prvo izvrši,na onim penzionerima,koji su oštećeni u periodu od 1998 do 2008,kojima je garantovana penzija bez obzira imao li 20 ili 35 godina staža. Ti penzioneri su oštećeni za prosječno oko 90 KM. Tih penzionera je po procjeni oko 160.000. Stalno slušamo o tome da je penzija u RS manja. Stvarno je i čak nešto veća. U aprili 2015 je penzija sa 4o god.staža u FBiH bila 434, a u RS 498km.

Iz svega gore navedenog penzioneri,ne da trebaju,nego moraju,da od postojeće vlasti zahtijevaju,da do kraja godine stvore zakone i propise koji će omogućiti :

1.Stvaranje ambijenta za poboljšanje materijalnog stanja i statusa penzionera

2.Usvojiti zakone,koji će momentalno,osigurati uplate doprinose,a zakašnjele i neuplaćene doprinose,naći načina,da se uplate. Neizvršavanje uplaćivanja doprinosa i poreza ,izjednačiti i oštrije sankcionisati.

3.Strogo odvojiti povlaštene penzije od redovnih i usloviti isplatu, uplatom vlade spomenutih sredstava.

4.Vratiti penzionerima sredstva ,koje vlada duguje,po principu koji je Hrvatska,već 2000 god.riješila i isplatila.

5.Reformu penzionog sistema početi odmah,tako da se javna rasprava provede ne samo u uskom krugu vladajućih političkih stranaka.

6.Vratiti penzionerima domove i stanove .

Stvarati partnerski odnos i koalicije ,samo sa strankama ,koji će svoje programe artikulisati prema interesima penzionera i kojima penzioneri nisu samo potrebni glasovi svake četrvrte godine.