Facebook : Priznajemo vlade od nas traže podatke

U prvoj polovini 2016. godine zabilježeno je povećanje zahtjeva svjetskih vlada da im Facebook ustupi podatke o korisnicima, dok je broj zahtjeva za uklanjanje sadržaja smanjen, navedeno je u dvogodišnjem izvještaju o transparentnosti Facebooka.

Facebook2

Zahtjevi za podacima od januara do juna 2016. godine porasli su za 27 posto, sa 46.710 na 59.299, u odnosu na isti period 2015. godine. Za više od polovinu zahtjeva korisnici nisu bili obavješteni.
Broj zahtjeva za uklanjanje sadržaja smanjen je za 83 posto, sa 55.829 na 9.633. U prvoj polovini 2015. godine Facebook je primio 20.568 zahtjeva za uklanjanje sadržaja. Facebook je također saopštio da je primio 3.016 hitnih zahtjeva koji su se odnosili na relevantne informacije za primjenjivanje zakona.
Zamjenik glavnog savjetnika Facebooka Kris Sonderbi koji je napisao izvještaj, kazao je da kompanija i dalje ispituje svaki zahtjev vlada za korisničke podatke, bez obzira na to o kojoj državi se radi.

Ostavite komentar