Iza opcije Copy Paste stoji genijalan um ovog čovjeka

Lari Tesler, Amerikanac, koji je rođen 24. aprila 1945. godine u Bronksu (Njujork) izumio je vjerovatno dvije najbolje opcije za računare, telefone i druge mobilne uređaje koje danas najčešće koristimo.

1024px-Larry_Tesler_listens_to_Whisper_-2-

Kao kompjuterski naučnik radio je na opcijama interakcije čovjeka i računara tokom čitave karijere, koja traje i danas, kad Lari ima 71 godinu. Karijeru je gradio u najpoznatijim kompanijama, kakve su Xerox PARC, Apple, Amazon i Yahoo!.

Njegov jak uticaj nije se ticao toliko pronalaženja novih načina komunikacije između ljudi i mašina, koliko prilagođavanja već postojećih interfejsa novim mogućnostima. Uz pomoć njegovog „Gypsy Editor“ (tekst procesor) projekta razvijen je i unaprijeđen „Click and Type“ interfejs koji omogućava da se unese tekst na određenom dijelu programa/dokumenta ili da se pozicionira kursor miša.

Osim jakog uticaja koji je ostavio na IT svet tokom razvoja „Click and Type“ interfejsa, Lariju Tesleru možemo da zahvalimo i za „Copy“ i „Paste“ funkcije, koje su razvijene i uspješno implementirane u „Gypsy Editor“ tokom perioda od 1973. do 1976. godine. U to vrijeme Lari Tesler je zajedno sa Timom Motijem radio u kompaniji Xerox PARC, tačnije njenom Razvojnom centru u Palo Altu.

Funkcija „Copy-Paste“ nastala je od „Cut-Paste“ kombinacije, koja joj je prethodila, a kasnije su zadržane sve tri za lako isecanje, kopiranje i nalepljivanje teksta i drugog sadržaja u zavisnosti od interfejsa, odnosno programa u kojem su se koristili. Ove funkcije su, u godinama koje su uslijedile, dobile i svoje prečice na tastaturi, pa se „Copy“ koristi kao CTRL + C, „Paste“ kao CTRL + V i „Cut“ kao CTRL + X.

Apple je bio ključan igrač u ovoj priči, jer je opciju „Cut/Copy“ i „Paste“ široko popularizovao na svojim Lisa računarima tokom ’80-tih godina prošlog vijeka. Lorens (Lari) Tesler je u Apple kompaniji radio od 1980. godine, gdje se bavio i razvojem Macintosh računara.

Prve verzije Windows računara koristile su IBM koncept, koji je bio sličan „Cut/Copy“ i „Paste“ opcijama (Insert, Dell, Shift i Control), ali je ubrzo prihvatio model koji je razvila kompanija Apple na izum Larija Teslera.

Lari Tesler danas živi u Njujorku, Yahoo! kompaniju napustio je 2008. godine, a trenutno se bavi kompjuterskim interfejsima kao nezavisni konsultant.

Ostavite komentar