Ruka ruku mije robot obadvije

Skoro dvije godine nakon što je dobila sve potrebne dozvole, prostetička ruka kompanije DEKA konačno će olakšati živote ljudi koji su ostali bez ruku.

robotic-arm

Prostetička ruka je izum Dina Kamena i američke agencije DARPA, a nudi veliku fleksibilnost i mogućnosti koje su do sada bile nezamislive u tehnologiji prostetike.

Umjesto jednog motora ima motore na ramenu, laktu i šaci, a rezultat su znatno veće mogućnosti pokreta, hvatanja predmeta iznad glave, podizanje relativno teških predmeta s poda, kao i njihovo lagano korištenje.

Ruka LUKE posjeduje dvosmjerni komunikacijski sistem. Elektrode omogućavaju korisniku da kontroliše ruku pokretima mišića, a uređaj zatim “šalje” informacije korisniku putem senzora. Riječ je o kontroli koja podrazumjeva pokretanje ruke umom.

Još nije saopšteno koliko će ovo čudo tehnologije koštati, ali bi cijena mogla da dostigne i nekoliko hiljada dolara.

Ostavite komentar