Sat otkucava čovječanstvo ima još malo vremena

Naučnici sa Harvarda i Oxforda izračunali su koliko dugo može da postoji život oko zvijezda sa povoljnom klimom za život. Rezultati su objavljeni na webu Arxiv.org.

1106980735

Period u kome može da se razvija  život u blizini zvijezda direktno zavisi od dužine života same zvijezde, navodi se istraživanju. Izuzetak je samo ako zvijezda prekine svoje postojanje iz neprirodnih razloga, npr. zbog sudara sa nebeskim tijelom ili pod uticajem drugih rušilačkih sila.

Prema podacima istraživanja, život može nastati u području zvijezde koja je 0,08 — 3,7 puta teža od Sunca. Pri tome, težina zvijezde je obrnuto proporcionalna dužini života: što je lakša zvijezda, duže će postojati živi organizmi. Najrasprostranjenije u svemiru zvijezde su crveni patuljci. One se odlikuju malim težinama, mogu postojati i podržavati život oko sebe tokom 10 biliona godina.

Zvijezde koje liče na Sunce, u procesu svoje evolucije preživljavaju različite stadijume razvoja, a zatim kroz 10 milijardi godina se pretvaraju u bele patuljke. U svakom od ovih perioda zvijezda može stvoriti nepovoljnim uslove za život za okolne planete.

Proces nastanka zvijezda počeo je 30 miliona godina posle Velikog praska. Planetarni sistemi su počeli da se pojavljuju mnogo kasnije — nakon što su eksplozije formirale nove generacije zvijezda. Naučnici smatraju da je to tačka početka postojanja života u vasioni koja se ograničava trajanjem najstabilnijih zvijezda — oko 10 milijardi godina.

Ostavite komentar