Za pet godina će se uduplati broj korisnika pametnih telefona

Već u trećem kvartalu ove godine broj korisnika pametnih telefona prevazići će broj onih koji koriste obične mobilne telefone. Tokom narednih pet godina, broj osoba sa smartfonima biće dupliran. Sa sadašnjih 3,4 milijarde predviđanja su da će do 2021. godine broj korisnika smartfona premašiti famozni broj od šest milijardi –biće ih 6,3 milijarde.

mobileu

Najveći rast očekuje se u Aziji i Pacifičkoj regiji od čak 1,7 milijardi novih korisnika, potom sledi ekspanzija upotrebe smartfona na Srednjem Istoku i Africi, sa novih 730 miliona korisnika, u Latinskoj Americi sa 230 miliona… Ovo su neki od podataka objavljenih u redovnom izvještaju „Izvještaj o mobilnosti” kompanije „Erikson”, ovoga puta fokusiranog na razvoj mobilne telefonije i „interneta stvari” (Interent of Thing).

Već u naredna 24 mjeseca, među povezanim uređajima kroz „internet stvari”, najznačajniji rast imati će pametni telefoni. Stručnjaci najavljuju da će do 2021. godine broj umreženih uređaja rasti za 23 posto na godišnjem nivou.

Region u kojem će se „internet stvari” najviše primenjivati jeste Zapadna Evropa, a u izvještaju se navodi da će samo u tom dijelu planete broj uređaja koji je moguće umrežiti porasti za čak 400 posto, u narednih pet godina.

Ovi trendovi su direktno uslovljeni donošenjem odgovarajućih regulativa. Prije svega, u vezi sa postavljanjem pametnih mjernih stanica. Kako je rekla Rima Kureši, direktor strateškog poslovanja u „Eriksonu”, „internet stvari” prolazi kroz fazu ubrzanog razvoja.

„Troškovi uređaja se smanjuju, a svjedoci smo svakodnevnog pojavljivanja novih aplikacija. Već za četiri godine komercijalnom upotrebom 5G mreže pojaviti će se dodatne mogućnosti povezivanja još većeg broja uređaja”, rekao je Kureši.

Ostavite komentar