Šta može uraditi korisnički sadržaj za vas ?!

Komunikacija kompanija s korisnicima pojavom društvenih mreža doživjela je značajan preokret – od jednosmjerne ka dvosmjernoj. Korisnici danas više nisu samo primatelji poruka već su postali i njihovi (su)kreatori, pa na poruke s kojima dođu u kontakt reaaguju kreirajući vlastiti sadržaj o kompanijama (poznatiji kao user generated content). Ovaj sadržaj može biti bilo kojeg formata – fotografije, videomaterijali, podcastovi, tekstualne poruke, blogpostovi, statusi, tvitovi, pinovi, infografike, rasprave na forumima, komentari…

Ključna mu je karakteristika da se radi o sadržaju što su ga korisnici sami [o vama] objavili.

Od onoga što su kompanije ispričale o sebi postalo je važnije ono što njihovi korisnici dijele o njima s obzirom na to da se radi o autentičnim konverzacijama s korisnicima i autentičnom sadržaju o kompanijama. Takav sadržaj ima mnogo veći autoritet u očima ljudi s kojima su kreatori user generated contenta povezani. Ljudi više vjeruju preporukama (i kritikama!) porodice, prijatelja i poznanika, vršnjaka i interesnih grupa na društvenim mrežama, te češće čitaju preporuke i recenzije proizvoda i usluga nego marketinške i promotivne materijale kompanija, što, nadalje, utiče na njihove odluke o kupovini i korištenju. Samim tim, ovaj tip sadržaja postao je itekako važan u digitalnim nastojanjima kompanija.

Korisnički sadržaj može imati pozitivnu ili negativnu poruku i može se dijeliti samoinicijativno ili putem podrške. Dakako kompanije priželjkuju da te poruke budu pozitivne, samoinicijativne te da su učestale. To mogu postići dugoročnom kvalitetnom komunikacijom sa zajednicom koja će takav odnos cijeniti i sama ga nagraditi. Korisnike se također može potaknuti na dijeljenje sadržaja o kompanijama. Za provođenje takvih kampanja često je dovoljan samo hashtag koji se koristi za generiranje sadržaja na više platformi, a nisu nesvakidašnje i aplikacije. Kako bi ostvarile što bolje rezultate, ovakvim kampanjama potrebno je pristupiti strateški i planirano, no neophodno je kontinuirano pratiti komunikaciju sa zajednicom i pravovremeno reagovati na situacije u realnom vremenu.

Korisnički sadržaj  trenutno je jedan od ključnih i dominantnih trendova u digitalnoj komunikaciji. On utiče na stavove korisnika, angažman i rast zajednice, doseg objavljenih poruka, generiše posjećenost internetskih stranica…  Ujedno, kompanije dobivaju neposrednu povratnu informaciju o sebi, koju mogu koristiti za usmjeravanje razvoja daljeg poslovanja. Njegovim nastankom kreiraju se spone između kompanija i njihovih korisnika – zajednice su dobile glas, a kompanije su postale pristupačnije. Na kompanijama je da prepoznaju, njeguju i nagrade odnos s članovima zajednice koji dijele (pozitivne) poruke o njima.

Izvor : www.jasnoiglasno.com

Ostavite komentar