Ka5aN Cafe organizator trećeg okupljanja twitter korisnika u BIH

Ka5aN Cafe biti će ponovo ponosni domaćin Internet aktivistima, programerima i web developerima koji koriste društvenu mrežu twitter kao poseban način komunikacije na društvenim medijima. Druženja twitter korisnika postaju sve češća u regiji a uz pomoć Internet aktivista u BiH broj twitter korisnika se svakim danom povećava.

Posebno raduje prisustvo medija na twitteru te komunikacija sa PR managerima i komunikolozima. Pored ugodnog druženja u prvom social network cafeu Internet aktivisti kao i svi korisnici twittera moći će uživo upoznati prijatelje s kojima svakodnevno komuniciraju online.

Posebno značaj tweetupa, kao regionalnog druženja imaju mediji, novinari i reporteri koji će na trećem twittupu saznati kako komunicirati na twitteru te na koji način mogu koristiti ovu društvenu mrežu kako bi povećali popularnost matičnih medija.


Za učešće u ovoj druženju su pozvani svi posjetioci Ka5aN Cafea, prvenstveno programeri, bloggeri i social network manageri koji većinu radnog vremena provode sjedeći ispred računarskog lcd zaslona.
Ovim okupljanjem tim Ka5aN Cafea dokazuje lidersko mjesto u okupljanju Internet aktivista u lokalnoj zajednici u kojoj djeluje.
Nadamo se da ćete nam se pridružiti, te svojim prisustvom podržati ovaj nesvakidašnji Internet – novomedijski događaj.

Ostavite komentar