Da li se često igramo gluhih telefona?

Piše : Lejla Brčaninović

Druga konferencija Društva Srbije za odnose s javnošću, koja se održala od 7. do 9. oktobra u Zrenjaninu, bila je posvećena internim komunikacijama. Predavanje gospodina Brane Grubanapotaklo me da dodatno razmišljam o značaju međusobnih odnosa unutar naše agencije ali i o tome koliko kompanije inače posvećuju pažnju svom najvećem kapitalu -> LJUDIMA.

Dok se tehnologija stalno razvija konstantno radimo na tome da pratimo, učimo i savladavamo sve što nam se pruža kao nova mogućnost za kvalitetnu komunikaciju i uspostavljanje dijaloga sa ciljnim javnostima, često ne posvećujemo dovoljno pažnje međusobnim odnosima unutar tima.

Iako smo svjesni da od kvalitetne saradnje i pozitivne i proaktivne energije u timu zavisi uspješnost projekta, uglavnom pronalazimo mnogobrojna opravdanja da zbog prezauzetosti ne stižemo komunicirati sa zaposlenicima.

međusobni odnosi

Neefikasna interna komunikacija može da ugrozi uspješnu realizaciju projekata jer ljudi žele informacije, imaju potrebu i pravo da znaju i razumiju sve što je vezano za njih i njihov posao. U suprotnom će njihov rad biti neuspješan.

“Komuniciranje je ulje za podmazivanje, koje sprječava, da organizacijska mašina “zariba” do samouništenja zbog svih trenja.” – XXX

Trebamo praktikovati proaktivni način komuniciranja sa svojim zaposlenim kako bi izbjegli čestu igru gluhih telefona, uključivati ih u sam proces a ne informisati ih samo o procesima koji su se već desili.

proaktivni model komuniciranja

Proaktivni model komuniciranja podrazumjeva postavljanje jasnih prioriteta i fokusiranje na probleme izazove, a ne na događaje, usklađivanje riječi i radnji, kao i sposobnost i mogućnost upravljanja izazovima i komunikacijom.

Trebaju nam menadžeri treće generacije

Gospodin Gruban je istakao da uspješno poslovanje nije samo rezultat dobrih strategija, jer nas neće same strategije dovesti do uspjeha, to će učinti ljudi.

“Rješenja nisu više u strategijama! Ciljevi, planovi, strategije neće vas dovesti do uspjeha, to mogu samo ljudi, dobri odnosi među njima i vrijednosti koje ih kod svega toga vode i usmjeravaju!” – Jack Welch

Da li se često igramo gluhih telefona?

Razlika između uspješnih i neuspješnih pojedinaca nije u manjku moći ili znanja nego po pravilu u nedostatku volje.

“U komunikaciji ljudi uvijek misle da je jedna strana upravu, a da druga griješi -> često zaborave da uglavnom samo vide neke stvari drugačije” – Brane Gruban

Menadžeri treće generacije su usmjereni na rezultate ali i na građenje odnosa sa zaposlenima. Od njih se očekuje profesionalnost, samoinicijativa, dostupnost, uključivanje zaposlenih u sam proces donošenja odluka i otvorenost za komunikaciju (dijalog sa zaposlenim).

Trebaju nam zaposleni koji daju više

Ne smijemo ni zanemariti da 80 % svega onog što zaposleni osjećaju ili vjeruju u vezi svoje kompanije ne dolazi iz zvaničnih komunikacijskih izvora. Zadatak menadžera je da proaktivnim modelom komunikacije moguće špekulacije ili glasine svedu na minimum i pokušaju ostvariti partnerski odnosa sa zaposlenima kako bi pobudili u njima želju da daju veći doprinos svojoj kompaniji. Potrebno je da se svaki zaposleni želi maksimalno angažovati za kompaniju, a ne samo obavljati propisane zadatke.

piramida angažovanosti zaposlenih

Hvala gospodinu Grubanu što me svojim izlaganjima potakao da dodatno razmišljam o značaju dobrih odnosa među zaposlenima i koliko svaki pojedinac svojim zalaganjem može doprinijeti uspjehu.

Sigurna sam da svi želimo biti na strani onih uspješnih ali da li smo svi u grupi onih zaposlenih koji daju više od propisanog i da li zaista imamo osobine menadžera treće generacije?

Izvor : http://blog.prime.ba

Ostavite komentar