Gradić sa tri ljepotice

Piše : Tarik Kapetanovć

Jelah se nalazi u sjevernom djelu Bosne i Hercegovine uz dolinu rijeke Usore. Gradić je  smješteno na prostoru od samo devet kilometara kvadratnih, a misterija imena grada nije nikada sa sigurnošću razriješena.  Najstariji mještani govore kako je grad dobio ime po izvjesnoj Jeli koja je imala kuću na području današnjeg gradića.

Jela je bila poznata i po tri lijepe kćeri koje su pažnju privlačile i umijećem sviranja harmonike. U vremenu bez električne energije i Tv ekrana Jeline kćeri su uveseljavale brojne posjetioce igranki i sjela. Danas se kako tvrde mještani, pored Jeline kuće može vidjeti i stablo jele koje može također biti povod imenu ovog gradića.

Rijetko ko zna da se baš na području Jelaha u selu Vukovo nalazi i šest stećaka bez ukrasa u obliku sanduka. Predanje govori da je baš u selu Vukovu živio dio vlastele bosanske na čelu sa Vlatkom Vukovićem, vojvodom bosanskog kralja Tvrtka I po kojem je selo i dobilo ime.

Pruga i voz su u ovaj kraj došli s Austro-ugarskom vladavinom koja je željela izvesti šumska bogatstva prugom Usora-Jelah –Teslić. Stanovnici ovog kraja još uvijek pripovijedaju kako je područje na kojem se danas nalazi gradić za vrijeme Austro-ugarske vlasti obraslo šumom.  Šumu je iskrčio austrijski posjednik Tufek za koga su u to vrijeme radili brojni stanovnici Jelaha i okolnih sela. Jelah se spominje i po hanu koji se nalazio uz most na rijeci Usori. Han je bio važna putna stanica za vrijeme turske vladavine.

Danas je gradić Jelah zbog svog geografskog položaja i značajan trgovački centar u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U Jelahu se mogu vidjeti veliki trgovački objekti ali i industrijska zona u kojoj efikasno radi mala industrija.

Najznačajniji privredni subjekt u Jelahu je bila i ciglana koja je upošljavala veliki broj mještana ovog gradića. Poznato je da mještani Jelaha često rade i dobrovoljno u udruženjima građana. Zbog toga su izuzetno uspješna kulturno-umjetnička udruženja te muzičke skupine.

Mještani Jelaha se aktivno bave sportom, posebno su zainteresovani za nogomet a rijetki pohađaju i časove letenja i padobranstva u aero klubu. Gradić se može pohvaliti i udruženjem koje sakuplja i restaurira stare radio aparate koji se uredno odlaži i slažu u veliku i skupocjenu kolekcionarsku izložbu.

Zbog blizine rijeke Usore, stanovnici Jelaha se mogu susresti u ribolovu. Ribolovni sport je u ovom kraju popularan a sportski ribolovci Jelaha odnose zlatne medalje na svjetskim i državnim prvenstvima.

Mladi u Jelahu učestvuju u izgradnji zajednice koju čiste i uređuju. Značajni su uspjesi i u formiranju ekološke svijesti koja je doprinijela čistoći korita rijeke Usore. Tradicionalno se u ovom kraju organizuju i rok koncerti koji okupljaju mlade iz BiH i regiona.

U Jelahu se može vidjeti etnološka postavka starih i tradicionalnih predmeta i nošnji s prostora gradića i okolnih sela. Postavka doprinosi razvoju lokalne tradicije koja počiva na radu i životu vrijednih ljudi obučenih u tradicionalnu nošnju sa teškim alatom u rukama.

U Jelah treba doći kako bi se vidjelo bogatstvo kraja u kojem se sve bitno  ne može zabilježiti. Ova priča je samo skromni početak i poticaj za putnika namjernika koji želi vidjeti i iskusiti nešto novo i drugačije.