Komentare, pitanja i odgovore na vječite misterije možete poslati koristeći elektronsku ili verbalnu komunikaciju. Naš inbox, twitter i facebook su  dostupni, a naš tim redovno čita i osluškuje:

Mob/Tel: +387 33 976 668

Email: agencija@prpa.biz

Twitter: @ka5an

Youtube: ka5an

Facebok : Ka5aN.ba

PR.Pa

www.prpa.biz

Email: agencija@prpa.biz

Facebook: PRPA.biz

Web: www.prpa.biz 

Hsurefa Redžića 3

71000 Sarajevo BiH