Komentare, pitanja i odgovore na vječite misterije možete poslati koristeći elektronsku ili verbalnu komunikaciju. Naš inbox , twitter i facebook su  dostupni, a naš tim redovno čita i osluškuje:

e Mail : kapetanovic.tarik@gmail.com

Facebook : PR.Pa

Cell : 00 387 61 86 91 86