SMedia tim održao stručni seminar : „Živimo u vremenu sa problemima u segmentu javnih nabavki !“

U organizaciji SMedia 01.11.2018 u velikoj sali hotela Hollywood na Ilidži održan je stručni seminar pod nazivom „Praktična pomoć ugovornim organima i ponuđačima u postupcima javnih nabavki“ za stručnu javnost.

panorama

Osim domaćina i organizatora iz S media na seminaru su bili prisutni Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, Taida Bajramović, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, doc. dr. Tarik Rahić certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH te Fuad Kozadra certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.

0-02-05-18b69c0741f8dc6e7c076c5899b157f08886f4c045b97facb2808da346ee1150_60545628

Stručni seminar održan je kroz predavanja i panel diskusije sa posebnim akcentom na tematski sat koji je podrazumijevao da svi učesnici seminara, između prvog i drugog predavanja imaju priliku da u opuštenoj atmosferi u neposrednom kontaktu, potraže savjet za konkretan problem sa kojim se susreću u radu. Razmjenom iskustava proširen je vidokrug te su se pronašla rješenja ponuđača i ugovornih organa. Tim više je tematski sat podrazumijevao iznošenje problematike učesnika u postupku javne nabavke, zajedničku diskusiju i pronalaženju rješenja za konkretne situacije.

Posebno sam zahvalan organizatorima S Media na jednom izuzetno organiziranom seminaru, gdje su svi detalji doslovno imali svoju svrhu, zapravo govorim o pripremi materijala i pripremi samih učesnika i predavača. Posebno sam iznenađen velikim brojem ljudi koji su se odazvali svojim učešćem na ovom seminaru, te vidim da je ugovornim organima i ponuđačima seminar ovakvog tipa bio zaista vrlo neophodan. Ono što je bitno naglasiti da živimo u vremenu gdje ima problema u segmentu javnih nabavki. Korupciju u javnim nabavkama je teško locirati i dokazati. Mi živimo u vremenu gdje su loši obrasci ponašanja, ljudi na veliku žalost ne poznaju sve detalje Zakona o javnim nabavkama. Međutim, kada odgovorni za kriminalna djela budu procesuirani, to će biti dovoljna opomena da se ne rade takve stvari. Poseban akcent treba staviti na tematski sat tokom kojeg smo imali priliku direktno razgovarati sa učesnicama i učesnicima stručnog seminara, koji su bez zadrške postavljali pitanja dok sam ja s kolegama pokušao dati najbolje i najkonkretnije odgovore, istakao je Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH.

Pored stručnih predavača na seminaru su bili prisutni mnogi ugovorni organi iz realnog i javnog sektora.

xxa

“U svom dosadašnjem radu na poslovima javnih nabavki lijekova, susretala sam se sa brojnim problemima, koji su nekada za posljedicu imali i negativan ishod nabavke. S tim u vezi smatram da je za svaku pohvalu što je SMedia prepoznala specifičnost javnih nabavki u zdravstvu i posvetila im posebnu pažnju. Praksa je pokazala da najviše problema ima prilikom nabavke neregistrovanih lijekova, iz razloga što, u najvećem broju slučajeva, ne postoji dovoljno interesovanja dobavljača/veledrogerija za uvozom lijekova koji nemaju dozvolu za promet u BiH, kao i iz razloga što je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja jako rigorozan prilikom utvrđivanja kvaliteta predmetnih lijekova.. naglasila je Amina Pašukanović, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. “

Razgovaralo se i o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i monitoringu procesa javnih nabavki, E-aukcijama te planovima nabavki sa posebnim akcentom na greške i probleme sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači. Akcent je stavljen i na krivičnu i prekršajnu odgovornost menadžmenta ugovornog organa, službenika za javne nabavke i članova komisije za nabavke te pravnoj zaštiti u postupcima javnih nabavki u BiH.

taida

Ostavite komentar