Srbija : Tito i Draža Mihailović jednako popularni u narodu

Istraživanje “Generacije i politika” studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu pokazalo je da 59,2 posto ispitanika ocjenjuje istorijsku ulogu Dragoljuba Mihailovića kao pozitivnu, dok isto mišljenje o Josipu Brozu Titu ima 59,1 odsto ispitanika.

sajkaca_zastava_tito

Kako piše “Politika”, studenti koji su sproveli istraživanje su ispitivali i omiljenost Slobodana Miloševića naspram naklonosti Zoranu Đinđiću. Rezultati pokazuju da negativno mišljenje o Miloševiću imaju pretežno pripadnici mlađe generacije (između 18 i 25 godina), dok su mu pozitivan glas dali pretežno stariji građani, koji imaju više od 65 godina.
U odnosu na Miloševićevih 64 posto negativnih ocjena, Đinđić je dobio ukupno 33 posto istih, dok mu je generacija aktera petooktobarskih promjena ostala vjerna sa 77 posto pozitivnih glasova.
Čak 59 posto vidi istorijsku ulogu Ratka Mladića kao pozitivnu, a približan broj (57 posto) smatra da je stradanje Bošnjaka u Srebrenici bio zločin, a ne genocid. Samo 27 posto mlađe populacije i sedam posto starijih građana izjasnilo se da je riječ o genocidu.
Kada je u pitanju opredjeljenje za vođu generacije, najmlađi ispitanici su mahom (65 posto) izabrali Aleksandra Vučića, generacija između 25 i 35 godina odlučila se za Zorana Đinđića (52 posto), a stariji od 70 godina svoje glasove su dali Josipu Brozu Titu (60 posto).
Najveći jaz između generacija primjetan je u pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti. Samo 10 posto mlađih građana prestalo bi da se druži sa prijateljima kada bi otkrili da su oni pripadnici LGBT populacije, dok bi to učinio svaki drugi penzioner. Samo 10,6 posto najstarijih ispitanika ne bi imalo ništa protiv LGBT predsjednika države, dok sa tim ne bi imalo problema 39,9 posto mlađih ispitanika. Međutim, čak 81 posto ispitanih muškaraca ne bi podržalo gej predsjedničkog kandidata.
Pitanje da li bi glasali za ulaz Srbije u Evropsku uniju kada bi uslov za to bilo otcjepljenje Kosova i Metohije ujedinilo je različite generacije ispitanika. Negativan odgovor dalo je 85 posto. Veliki broj ispitanika (78 posto) također se slaže da u našoj zemlji treba uvesti smrtnu kaznu.
Istraživanje čiji su dio ovi podaci objavila je petočlana ekipa studenata Fakulteta političkih nauka, a anketa je obuhvatila 1.077 ispitanika različitih generacija i profila.
AutorPolitika

Ostavite komentar