25 godina MEDIA potprograma: Kontinuirana podrška EU ključna za bh. audiovizuelni sektor

EU info centar u BiH i Desk Kreativna Evropa BiH 20. decembra su organizovali događaj povodom obilježavanja 25. godišnjice MEDIA potprograma Kreativne Evrope – okvirnog programa Evropske komisije za podršku kulturnom i audiovizuelnom sektoru.

25 godina MEDIA potprograma u okviru Kreativne Evrope 03

Evropska unija je osigurala članstvo BiH u programu Kreativna Evropa u junu 2014. godine kroz IPA I program dodijelivši 184.500 eura kao ulaznu kartu za učešće BiH u programu.

Massimo Mina, voditelj Odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH se osvrnuo na nastanak i opšti cilj ovog programa.

„Prethodni programi poput ‘Culture’, ‘MEDIA’ i ‘MEDIA Mundus’ su integrisani u program Kreativna Evropa. Ovaj program je otvoren za kulturne i kreativne organizacije iz zemalja članica EU kao i onih koje nisu članice EU. Na ovaj način, EU pruža podršku hiljadama umjetnika i kulturnih stručnjaka u prekograničnom radu i pronalasku nove publike, kao i novih tržišta“, rekao je Mina. 

Zoran Galić, voditelj MEDIA deska BiH je prepoznao značajni potencijal ovog programa, naročito za bh. redatelje kojima se najčešće odobravaju projekti u okviru ovog programa.

Otkad je BiH pristupila MEDIA programu 2013. godine, odobreno je pedeset sedam projekata, s ukupnom podrškom od 1.129.817 eura. Ovo su izvrsni rezultati i Desk Kreativna Evropa BiH je tu da pomogne podnosiocima projektnih prijedloga da ostvare još bolje rezultate u narednim godinama,“ izjavio je Galić.

25 godina MEDIA potprograma u okviru Kreativne Evrope 08
Aida Kalender, glavna koordinatorica programa Kreativna Evropa za BiH i voditeljica CULTURE deska BiH je iznijela svoje optimistične stavove glede budućih bh. podnosioca projektnih prijedloga u projektnim pozivima u sklopu CULTURE  potprograma.

Posljednje dvije godine smo naporno radili da unaprijedimo kapacitete za potencijalne korisnike projekta u BiH. Veliko mi je zadovoljstvo objaviti da su u posljednjem pozivu za prijavu, po prvi put, bh. organizacije bile vodeći partneri, tačnije 9 njih“, zaključila je Kalender.

Biljana Čamur Veselinović, pomoćnica ministra za nauku i kulturu u Ministarstvu civilnih poslova BiH je pohvalila stalne napore audivizuelnog sektora u zemlji da se pridruži ovom programu.

25 godina MEDIA potprograma u okviru Kreativne Evrope 38

Predstavnici korisnika programa Amra Bakšić Čamo, filmska producentica, i Jovan Marjanović, rukovodilac industrijskog odjela Sarajevo Film Festivala, podijelili su svoja iskustva u postupku uspješne aplikacije i implementacije.

Ostavite komentar