Facebook bi trebao biti medij ?!

EU zakon, ako bude izglasan, tretirati će Facebook i društvene platforme kao medij, koji mora da odgovara za kvalitet svog sadržaja i da spriječi govor mržnje i kriminal.

20150316201135-facebook-mobile-social-media

Njemački ministar pravde Heiko Mas smatra da američku kompaniju Facebook treba tretirati kao medijsku kuću, a ne tehnološku platformu, čime je sugerisao da se zalaže za to da mediji mogu krivično odgovarati ako ne uklone govor mržnje.

Prema programu koji traje do marta, njemačke vlasti prate koliko bude izbrisano rasističkih profila u roku od 24 časa nakon što ih prijave korisnici Facebook mreže. Mas je najavio da će preduzeti određene mjere ukoliko do tada rezultati ne budu zadovoljavajući.

lead_960

Prema njegovim riječima, EU treba da donese odluku da li platformske kompanije treba tretirati kao radio ili televizijske stanice, koje mogu odgovarati za sadržaj koji objavljuju. “Smatram da ih treba tretirati kao medije, iako ne odgovaraju medijskom konceptu radija ili televizije“, istakao je Mas, nakon sastanka sa pokrajinskim ministrima pravosuđa u Berlinu.

Prema trenutnim regulativama EU, Facebook i druge društvene mreže ne podliježu krivičnom Zakonu u slučaju da objavljeni komentari sadrže govor mržnje ili su povezani sa kriminalom.

U maju su Facebook, YouTube i Twitter potpisali EU kod o govoru mržnje i najavili su da će se boriti protiv rasizma i ksenofobije pregledom u prvih 24 časa od obavještenja o govoru mržnje. Međutim, kod je potpisan na dobrovoljnoj osnovi i nije pravno obavezujući.

Ostavite komentar