Ljudi porućuju : Roboti ako želite naše poslove morate plaćati porez

Ako će roboti već ukrasti poslove ljudima, trebalo bi onda bar da plaćaju porez, prenosi CNN.

20130207102027-0_0

Ova preporuka se navodi u izvještaju Evropskog parlamenta o robotici u kojem se upozorava na probleme koje može izazvati vještačka inteligencija i izazovi koje automatizacija može da donese.

Za nekoliko decenija vještačka inteligencija može da prevaziđe ljudski intelektualni kapacitet na način da, ukoliko se čovječanstvo ne pripremi, može da prouzrokuje posljedice i umanji sposobnost ljudi da kontrolišu opstanak vrste“, navodi se u izvještaju.

U njemu se nudi i niz preporuka za pripremu Evrope za narednu generaciju robota, koji su “izgleda spremni da pokrenu novu industrijsku revoluciju”.

Jedan od prijedloga je da bi roboti trebalo da budu registrovani, da i za njih budu napisani zakoni tako da im se može pripisati šteta koju prouzrokuju. Trebalo bi regulisati kontakt između robota i ljudi posebno kada je riječ o sigurnosti, privatnosti, integritetu, dostojanstvu čovjeka i sl.

Ukoliko napredni robotu počnu da mjenjaju ljude na radnim mjestima u velikom broju, izvještaj preporučuje da vlasnike robota treba primorati da plaćaju porez ili doprinos državi.

Izvještaj sugeriše i da nikada ne treba ići toliko daleko u razvoju tehnologije da roboti postanu samosvesni. “Robot nikada ne smije da povredi ljudsko biće i uvijek bi trebalo da sluša svog tvorca.”

Nacrt ove preporuke je napisao Madi Delvauk, član Evropskog parlamenta iz Luksemburga.

Ostavite komentar