ODRŽANA STRUČNA DISKUSIJA O PRIMJENI MEHANIZAMA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Danas je u Sarajevu održana Stručna diskusija o uporednim praksama i primjeni mehanizama za sprečavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama.

20161028_101502

Diskusiju su otvorili Eldin Karić, direktor Centra za razvoj medija i analize i Dženana Alađuz, direktorica Udruženja INFOHOUSE.

Stručna diskusija okupila je predstavnike Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije, Ministarstva zdravstva KS i organizacija civilnog društva koji su imali priliku razmijene iskustva i perspektive o uvođenju i primjeni efikasnih mehanizama kojim bi se spriječio nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja u javnim zdravstvenim ustanovama.

U zaključnom dijelu diskusije definisane su preporuke usmjerene na kreiranje harmoniziranih mehanizama za borbu protiv korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u pilot područjima, od kojih su neke:

• Zagovarati brže donošenje zakona o zaštiti prijavitelja korupcije i općenito donošenje zakonskih okvira za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH;

• Demistificirati proces izrade planova integriteta kroz promociju i javnu pohvalu zdravstvenim ustanovama koje pristupe procesu;

• Identificirati ključne rizične zone za korupciju kad je u pitanju sistem javnog zdravstva po nivoima zdravstvene zaštite (naročito obratiti pažnju na javne nabavke, esecijalne liste lijekova, transparentnost u procesima zapošljavanja, saradnju sa farmaceutskim kućama te sistem praćenja i nadzora liječničkih doznaka za bolovnje na osnovu kojih se ostvaruju prava iz radnopravnih odnosa);

• Kroz javno djelovanje doprinijeti stvaranju opće percepcije i razvijanju svijesti o nedopuštenosti korupcije.

Ovaj događaj dio je aktivnosti Antikorupcijske mreže – ACCOUNT na zagovaranju unapređenja regulatornog okvira u sektoru zdravstva, posebno u onom dijelu koji se odnosi na uvođenje i primjenu pravila i procedura za borbu protiv korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama.

Ostavite komentar