NARKO NE : 99,8 % mladih do 17 godina u BiH koristi internet

Jedna trećina ispitanih mladih ljudi u BiH nije ovisna o nekom sredstvu i nije u ponašajnim ovisnostima.

Ovo su rezultati istraživanja koje su proveli Udruženje za prevenciju ovisnosti „Narkone i KJU Porodično savjetovalište Sarajevo u tri kantona – Sarajevskom, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kanton, na uzorku od 1.200 mladih uzrasta od 13 do 17 godina.

amir_hasanovic

Mladi su ispitani o navikama kad je riječ kockanju i korištenju interneta, te navikama konzumiranja cigareta, alkohola i marihuane i rezultati su, kako je rečeno danas na predstavljanju, zabrinjavajući.

“Ispitali smo stavove mladih po pitanju pet vrsta ovisnosti, te smo još dodatno propitali kako mladi ljudi provode svoje slobodno vrijeme, jer globalna istraživanja govore da provode u eksperimentiranju s raznim supstancama. Vjerujem da smo danas svi svjedoci da današnje generacije djece i mladih odrastaju u vremenu gdje su im pristupačne razne supstance, odnosno određena ponašanja koja mogu izazvati ovisnost. Nažalost, rezultati ovog istraživanja zaista su jako zabrinjavajući”, kazao je direktor udruženja Narko-ne, Amir Hasanović.

Direktor Porodičnog savjetovališta Sarajevo Senad Alić kazao je da je cilj istraživačkog projekta „Putokazi u zdravije društvo“ zapravo preveniranje i skretanje pažnje društvu, roditeljima, na rizičnosti ovisnosti, kreiranje projekta primarne prevencije ovih društvenih pojava, te promoviranje zdravijih stilova života.

Prema rezultatima istraživanja, od ukupnog broja ispitanih učenika njih 99,8 posto koristi internet.

narko2

Rezltati su pokazali da je marihuanu konzumiralo devet posto ispitanih učenika, od toga 4,9 posto su bili aktivni konzumenti u vrijeme istraživanja.

“Samo jedna trećina ispitanika nije ovisna ni o jednom sredstvu i nije u ponašajnim ovisnostima. Ostale dvije trećine moraju uložiti veliki napor u osmišljavanju najadekvatnijeg programa kako bi mlade ‘izveli na pravi put'”, kazao jeTarik Smailbegović, član Upravnog odbora KJU Porodično savjetovalište Sarajevo.

Preporuka je da treba preventivne aktivnosti usmjeriti na zdrave stilove života, inovirati programe univerzalne prevencije prateći rezultate ovog istraživanja, intenzivirati programe selektivne prevencije koji bi obuhvatili mlade koji iskazuju znakove ovisničkog ponašanja, te uključiti mlade u osmišljavanje i kreiranje slobodnog vremena mladih.

Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko-ne djeluje već 14 godina i radi na problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja potražnje za psihoaktivnim supstancama i unapređenjem zdravlja mladih u cjelokupnom bh. društvu.

Udruženje educira i podržava srednjoškolce i studente iz cijele BiH kako bi putem volonterskog angažmana razvili i promovirali zdrave životne stilove u svojim zajednicama.

Rezultati istraživanja : 

Rezultati istraživanja o korištenju interneta među djecom i mladima u tri kantona FBiH

– prema rezultatima istraživanja, od ukupnog broja ispitanih učenika njih 99,8 posto koristi internet.

Učenici čiji roditelji ne ograničavaju vrijeme korištenja interneta, u znatno većoj mjeri (72,4 posto) se susreću s pornografskim sadržajima, nego oni kojima je vrijeme korištenja interneat ograničeno (61,9 posto).

Rezultati istraživanja o igrama na sreću/kockanju

– na pitanje da li igraju neku od igara na sreću, 38,6 posto ispitanika odgovorilo je potvrdno, što upućuje na to da su igre na sreću dostupne i maloljetnicima, iako to zakonom nije dozvoljeno.

– znanje i stavovi djece o kockanju: 31,4 posto smatra da je zarađivanje kockanjem potrebno imati dobar sistem igre; 23, 6 posto smatra da ako je neko uspješan u kockanju, to je dokaz da posjeduje znanje i vještinje u vezi s kockanjem; 27,2 posto smatra da je ishode kockanja moguće predvidjeti, dok se 21,1 posto ne slaže s tvrdnjom da se kockanjem više gubi nego dobija.

Rezultati istraživanja o konzumiranju cigareta

– cigarete je konzumiralo čak 27,3 posto ispitanih učenika, od toga je 16,2 posto aktivnih pušača, 7,4 su ranije bili pušači, a ostali su samo probali pušiti cigarete.

– kada je riječ o dobi inicijacije pušačkog ponašanja dolazimo do podatakada je 7,9 posto ispitanih počelo pušiti ili eksperimentirati sa cigaretama u dobi do 10 godina, a 18,8 posto u dobi od 11 godina i više.

Rezultati istraživanja o konzumiranju alkohola

– prema rezultatima istraživanja, 30,7 posto djece i adolescenata pije alkohol i pri tome je najviše onih koji to rade mjesečno, zatim onih koji piju vikendom, dok je manje onih koji piju redovno i onih koji piju nekoliko puta godišnje.

Rezultati istraživanja o konzumiranju marihuane

– marihuanu je konzumiralo 9 posto ispitanih učenika, od toga 4,9 posto su bili aktivni konzumenti u vrijeme istraživanja.

Što se tiče prve konzumacije marihuane, među onima koji su odgovorili na ovo pitanje najviše (4,1 posto) je onih koji su prvi put eksperimentirali s marihuanom u dobi od 14 do 16 godina, te 1,2 posto u dobi od 11 do 14 godina.

Rezultati istraživanja o slobodnom vremenu djece i mladih u tri kantona FBiH

– najčešće aktivnosti djece i mladih u slobodno vrijeme jesu druženje sa prijateljima (26,5 posto) i bavljenje sportom (26,5 posto), a potom slijede slušanje muzike (14,4 posto) i pretraživanje interneta (11 posto), dok je manje zastupljeno gledanje televizije (6,8 posto), čitanje (5,1 posto) i spavanje (4,2 posto)

Ostavite komentar