Ibrahim Kapetanović : Velika je zabluda da penzioneri podržavaju sulude akcije Saveza UP FBiH i Mehmedaliju Rapu

sporazum

Član Stranke penzionera / umirovljenika BiH i sam penzioner Ibrahim Kapetanović tokom redovnog druženja sa penzionerima / umirovljenicima iz Sarajeva  je javno apelovao na penzionere / umirovljenike u FBiH ali i sve učesnike javnog i političkog života da što hitnije i konkretnije progovore i otvore o konkretna pitanjima o problemima vezanim za umirovljeničko – penzionersku popluaciju ali i o tome šta se može uraditi u narednom periodu.

„Velika je obmana da populacija umirovljenika / penzionera isključivo podržavama Mehmedaliju Rapu koji već godinama obnaša funkciju predsjednika Saveza UP FBiH i svjesno obanjuje i vara ciljane javnosti te radi u korist vladajućih stranaka i premijera.  Penzioneri / umirovljenici koji su okupljeni uz pomenutog ili imaju vlastitu korist ili imaju zadatak da umanje važnost Stranke penzionera / umirovljenika BiH koja može participirati u vlasti i direktno osigurati učešće penzionersko / umiroviljeničke populacije u procesima odlučivanja“ , istakao je Ibrahim Kapetanović

Kapetanović je naglasio da će, ukoliko se penzionersko / umirovljenička populacija konačno ne osvijesti i ne prestane glasati za stranke i kandidate koji se već desetljećima rotiraju na izbornim listama, sve će biti isto, stranački lideri će se smjenjivati kao i direktori javnih preduzeća a penzionersko – umirovljeničkoj populaciji u FBiH će biti sve gore i gore.

Penzioner Ibrahim Kapetanović je izrazio sumnju u dobre namjere Mehmedalije Rape koji već godinama koji je već u ime penzionera / umirovljenika iz F BiH zahtijevao isplatu mirovina / penzija do 5. u mjesecu, pa je to obećanje pogaženo kao proljetno cvijeće. Nadalje traženje sredstva za banjsko liječenje je također privilegija povlaštenih penzionera / umirovljenika ali i alat za indirektnu kupovinu glasova.

„Neprihvatljivo je da pričamo o smanjenju penzija / mirovina u F BiH, kada nam ni ovo što sada primamo nije dovoljno za dostojan život, bez obzira što se predstavnici vlasti prozivaju na član zakona 51. U kojem se navodi da se penzije dijele u skladu sa sredstvima kojima se raspolaže iako znamo da je sredstava nikada nije bilo dovoljno“, ocijenio je Kapetanović.

Ibrahim Kapetanović je istakao da je najveća zabluda od svih ona u kojoj se daje rok Vladi FBiH do 20. augusta jer će kako je navedeno u izjavi gospodina Rape, Savez UP FBiH organizovati proteste 22. septembra a sve ukoliko se ne udovolji zahtjevima Saveza UP FBiH prema Vladi.

„Svima je jasno da je ta taktika zastrašivanja samo predizborni balon koji će pući mnogo prije nego se desi bilo kakvo formalno okupljanje penzionera kao i svaki put do sada – a da ne govorimo o protestima za koje se kako je ovdje jasno navedeno čeka više od mjesec dana. Kome to odgovara, naravno da je jasno svakome ko ima razum i mogućnost prosuđivanja, naravno onima na vlasti i onim penzionerima / umirovljenicima koji su okupljeni oko Saveza UP FBiH i gospodina Rape radi vlastite koristi. Takvo stanje je nedopustivo i sramotno te vrijeđa intelekt penzionera / umirovljenika koji su svojim radom stvarali ovu zemlju“ , posebno je naglasio Kapetanović

Kapetanović je ponovio svoj stav u kojem apelira na sve penzionere / umirovljenike iz F BiH da se okrenu realnim problemima a ne politikanstvu te onome od čega zaista žive a to su penzije, te da na svakim narednim izborima biraju kandidate iz Stranke penzionera / umirovljenika za koje misle da će ih legitimno predstavljati a ne i nikako da glasaju i troše svoje glasove na one koji im prodaju priču o nacionalnoj sigurnosti te ih prepadaju mogućim novim ratovima.

 

Ostavite komentar