Izum koji pomjera stvari

Pored funkcije Runnaway Snooze, maska je opremljena sa još dvije: Hard Push i Scale Trace.

xy

Druga funkcija podrazumijeva da će se telefon pokrenuti ka vama svaki put kada zazvoni, a nakon što završite razgovor ili pročitate poruku, on će se vratiti na svoje mjesto. Rotaciju točkova može kontrolisati i sam korisnik.

Prototip 3D štampane maske sadrži ploču od mikro-kontrolera, USB-serijski konvertor, motor, upravljački program i rotacione enkodere. U kombinaciji sa 3D štampanim točkovima, ove osobine mu omogućavaju kretanje preko ravnih površina uz kontrolu linearnih i kružnih pokreta telefona.

Treća funkcija-Scale Trace pokazuje kako se ovaj uređaj može koristiti i u praktične svrhe. Prema istraživačima, točkovi su osjetljivi i omogućavaju precizno mjerenje površine po kojoj se kreću. Dakle, može se koristiti za mjerenje dimenzije datog prostora, nakon čega će vam telefon ponuditi opciju Find furniture preko koje možete naći i odgovarajući namještaj.

Ostavite komentar