VIDEO : Robot koji hoda i pliva poput pravog salamandera

Robot je nazvan Pleurobot, a dizajniran je nakon proučavanja rendgenskih snimaka kretanja slamandera. Naučnici su i ranije pravili slične robote, ali novi ima najrealističnije pokrete dosada. Također, istakli su da je preciznost robota bazirana na 3D pokretima životinjskog skeleta.

pleurobot-for-web

Pleurobot posjeduje kosti napravljene 3D štampačem, motorizovane zglobove i elektroniku koja služi kao centralni nervni sistem. Robot ima manje pršljenova u odnosu na životinju, ali su naučnici optimizovali njihove pozicije tako da je kretanje autentično i prirodno. Vođa projekta Auke Ijspert je rekao da robot može da pomogne u boljem razumijevanju kretanja pršljenova.

Najniži nivo električne stimulacije kičmenog stuba kod salamandera je povezan s hodanjem, a najviši s plivanjem. Zato robot može da pomogne naučnicima da bolje razumiju povezanost između kičmenog stuba, stimulacije i pokreta pršljenova. U budućnosti bi ovaj projekt mogao da pomogne u razvoju neruprotetičkih uređaja za osobe koima je izvršena amputacija i paraplegičare

Ostavite komentar