Facebook vas i fizički prati a vi lutate okolo

Aplikacija Facebook na svim mobilnim i PC uređajima koristi vašu lokaciju kako bi pratila vas, vaše prijatelje i predlagala vam nove korisnike za koje mreža pomisli da bi trebalo da ih dodate na listu prijatelja. Zahvaljujući korištenju podataka dobivenih od GPS modula Facebook prati kretanje, govori koji prijatelji su u blizini i predlaže nove, a to ne samo da troši bateriju više nego što je potrebno, nego nekim korisnicima i smeta (što aplikacija prati svaki njihov korak).

Facebook

Iz praktičnih (baterija) i sigurnosnih (lociranje i praćenje) razloga ovu opciju bi trebalo isključiti, a Facebook će svakako nastaviti da vam predlaže nove prijatelje na drugi način. Da biste onemogućili pristup lokaciji u Facebook aplikaciji uradite sljedeće.

Android

Otvorite aplikaciju, pređite na posljednju karticu (tri crte), pronađite Account Settings, zatim opciju Location i u njoj Location Services, koje isključite.

iOS

Otvorite aplikaciju, pređite na posljednju karticu (tri crte), pronađite Account Settings, zatim opciju Location i u njoj Location Services, u okviru koje otkačite Never.

Windows Phone/Windows 10 Mobile

Otvorite aplikaciju, pređite na posljednju karticu (tri crte), pronađite Privacy Settings, a nakon otvaranja web Facebook interfejsa u Edge browseru uradite kao iz Android uputstva.

Ostavite komentar