Viber i Facebook u BiH sve popularniji e mail i Skype u slobodnom padu

Skoro 85 posto mlađih korisnika mobilnog interneta (16-35 godina) barem jednom dnevno koristi internet aplikacije za dopisivanje. SMS i pozivi su i dalje u najvećoj upotrebi – najmanje jednom dnevno ih koristi 80 procenata anketiranih, dok 67 posto i više puta u toku dana.
pinklips_1438241156
Istraživanje “Digital Frontrunners” bavi se digitalnim komunikacionim navikama mladih ljudi, uzrasta između 16 i 35 godina, koji su identifikovani kao digitalni predvodnici. Istraživanjem je obuhvaćeno sedam tržišta širom Evrope i Azije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Način na koji ova ciljna grupa koristi internet na svojim mobilnim telefonima za svakodnevnu komunikaciju predstavlja odličan indikator u kojem pravcu se razvijaju telekomunikacione usluge. Rezultati pokazuju da postoji veoma snažan rast kada su u pitanju internet komunikacioni servisi i usluge u odnosu na 2014. godinu. Ova promjena vidljiva je kako na našem, tako i na globalnom tržištu.
Trenutno, upotreba tradicionalnih servisa kao što su pozivi i SMS je na istom nivou kao i prethodnih godina, ali dnevna upotreba internet aplikacije za dopisivanje je u velikom usponu. Konkretno, u drugom kvartalu 2014. godine, 64 posto korisnika u Bosni i Hercegovini je koristilo ove digitalne servise, da bi se godinu i po dana kasnije procenat popeo na 85 procenata.
Kada su u pitanju konkretne aplikacije za dopisivanje, udio korisnika koji koriste Viber, Fejsbuk messenger/chat i WhatsApp konstantno raste, dok se upotreba servisa kao što su klasičan e-mail i Skype smanjuje. Tokom drugog kvartala 2014. godine, 75 posto ispitanika je svakog dana, makar jednom dnevno koristilo Skype, dok danas to čini 60 procenata ispitanika. E-mail bilježi pad sa 91 na 78 posto tokom istog vremenskog perioda.
Interesantan je podatak da se, tokom tih 18 mjeseci, broj direktnih Instagram poruka povećao sa 25 na 29 procenata.
Prema rezultatima istraživanja, naši ispitanici, aktivni korisnici mobilnog interneta i digitalnih usluga očekuju da servisi putem kojih komuniciraju budu brzi i jednostavni za upotrebu na različitim uređajima. Odmah nakon toga, važno im je da digitalni servis omogućava slanje i primanje fotografija i video zapisa-
Mobilne internet komunikacije postaju veoma korištene i mladi ljudi provode najviše vremena komunicirajući putem aplikacija za slanje poruka. Međutim, i pored toga što ispitanici predstavljaju grupu koja predvodi digitalnu evoluciju, standardni telefonski pozivi kao i SMS smatraju najvažnijim kanalom komunikacije.

Ostavite komentar