VIDEO Webinarium : Osnove komunikacije

Komuniciranje je neizbežan deo naše svakodnevnice. Svi komuniciraju, pa i kada ništa ne govore. Ljudi komuniciraju različite potrebe, i sa različitim ciljevima. Poslovna i planirana komunikacija svakako je vrlo zanimljiva svima koji prate Webinarium.

Komuniciramo različitim izrazima lica, neverbalnim gestikulacijama, načinom oblačenja. Sa našim gostom razgovarali smo kako da kombinacijom različitih talenata, kreativnosti, znanja i vještina koje je moguće sticati u učiti, s lakoćom komuniciramo sebe, svoje ideje i poslovne projekte? Kako da struktuiramo prezentaciju, javni nastup, šta koja gestikulacija znači? Koje kanale komunikacija i kojim redoslijedom koristiti, postoje li pravila, kako se prilagoditi? O svemu ovome saznajte nešto više u razgovoru sa Davorom Markom.

 

Ostavite komentar