Komunikacijska kriza kuca na vrata – jeste li spremni ?!

Piše : T. K. @ka5an

Česte su rasprave o tome ko treba zastupati kompaniju ili organizaciju u momentu medijske krize. Zbog toga treba reći nešto više kada su krize u pitanju. Kada su krize u pitanju postoje nametnuta ri pravila o kojima se treba prethodno diskutirati.

Argument  #1 : Direktor –ica uvijek treba biti i glasnogovornik u vremenu krize

Ukoliko zaista direktor želi da bude taj koji će u vremenu krize podići svoj glas on ili ona moraju znati da se nose s krizom te da znaju sta sve kriza podrazumijeva u biznisu.  Direktorov ili direktoricin istup u javnosti je posebno bitan u prvim satima krize kada informacija tek postaje dostupna eksternim javnostima.

Takav istup nosi sa sobom i odgovornost, naime ukoliko direktor ili direktorica nosi pozitivan epitet u firmi  on u prvom satu krize mora biti dostupan a ne i nikako zauzet  kao što to obično biva u realnom svijetu.

Ukoliko direktorica ili direktor u svom istupu naravi grešku automatski gube kredibilitet što utiče i na reputaciju organizacije.  Ukoliko primjerice neko drugi napravi grešku pri izlaganju u prvom valu krize direktorica ili direktor nakon toga mogu istupiti javno kako bi doveli stvari i situacije u red te tako „pokupiti kajmak“ tj. mogu se kreirati heroine i heroji.

Argument #2 : PR osoba treba biti ta koja istupa u javnosti za vrijeme krize

Istup PRa u prvom satu krize je zaista odličan izbor tim više što je novinarima dostupan te što je PR povezan sa javnostima. Međutim PR ne i nikako ne smije biti jedini glas tokom krize.  PR mora biti član tima koji radi na rješenju krize te onaj koji će voditi krizni tim kroz proces komunikacije s eksternim javnostima.

Ukoliko se nađete u toj situaciji morate voditi računa o kriznom komunikacijskom planu. Kada ste već upoznati sa činjenicama dozvolite da vaš PR riješi situaciju na osnovu činjenica. Ono što u tom momentu treba uraditi jeste da :

  1. Upoznate sam doseg i obim krizne situacije te da krizu shvatite vrlo ozbiljno
  2. Da javnosti upoznate sa osnovnim činjenicama
  3. Da kažete nešto što će medijima „zvoniti“ te da obećate da ćete ponuditi više informacije tokom drugog medijskog istupa.

(Ukoliko želite saznati više o kriznom PRu i kriznom managementu ili se već nalazite u kriznoj situaciji koju ne možete riješiti, možete kontaktirati kapetanovic.tarik@gmail.com )

Argument #3 : Nekoliko ljudi mogu biti glas kompanije te zauzeti ulogu glasnogovornika

Ukoliko se odlučite za tu opciju topla preporuka je da za tu situaciju već imate pripremljene ljude koji će djelovati kao glasnogovornici vaše kompanije. Tokom krize PR govori u prvom satu krize, do kraja drugog sata krize javnostima se obraća ekspert iz specifične oblasti koje se vaša kriza tiče. U tom svojstvu ta osoba – ekspert može ostati sve dok primarno kriza i traje. Na kraju dana svoj finalni izvještaj ili saopćenje u javnosti može dati direktorica ili direktor u ulozi glasnogovornika.

U momentima krize je važno promisliti o selekciji pravih ljudi, slično kao što razmišljaju nogometni treneri. Svaka kompanija ima svoje favorite spremne i educirane za određene ekspertne oblasti tada je pravo vrijeme da ih pozovete u pomoć.

Zbog toga je bitno upoznati osoblje sa svim finesama javnih nastupa i PRa. Za to je potreban medijski trening tokom kojeg će se u kompaniji kristalizirati ljudi koji mogu istupati i govoriti za medije. Važno je znati da nikada ne treba dozvoliti javni nastup prije nego se provede jasan medijski trening. Novinari često nisu ugodni i njihova pitanja samo mogu produbiti krizu. Nikada za kompaniju ne može istupati i javno govoriti iznimno mlada osoba (bez obzira na fizičku ljepotu i privlačnost) koja nema dovoljno razvijen vokabular za intenzivnu komunikaciju sa novinarima.

Ostavite komentar