Nerazumljivi jezik sms-a

Piše : Tarik Kapetanović

„ Ja hapa, a ti budi na msn“, tako glasi poruka prosječnog tinejdžera koji poručuje svojoj djevojci da ide jesti dok ga ona vjerno čeka u on line svijetu. Osim skraćenog jezika sms-a mladi koriste i sve više engleskih fraza i riječi koje s lakoćom uvrštavaju u materinji jezik. Kako tvrde nastavnici u srednjim školama većima učenika završava pismenu vježbu sa „the end“ ili se potpisuje sa koristeći „by“ što bi u slobodnom prevodu značilo od autora. Da smo postali ovisni o elektronskoj abecedi i simbolima pokazuje i korištenje znaka „ludog a“ (@) ili popularnih smiješaka u tekstu. Sve više vremena provodimo ispred računara a i sam šaljem preko deset sms poruka dnevno.

Ne čudi da mladi potiskuju vlastiti jezik na uštrb engleskog kojeg koriste u svijetu digitalnih tehnologija. Stručnjaci kažu da bi tinejđer trebao koristiti u prosjeku 2000 riječi a danas se koristi jedva 200 u svakodnevnoj komunikaciji.  Mladi ne koriste papir i olovku i sve manje čitaju jer podatke prebacuju putem mobitela i računara. Pismenost u sms porukama je poražavajuća, rijetki koriste znakove interpunkcije i velika slova, jer se i bez njih ljudi mogu lako razumjeti.

Digitalne tehnologije pomažu mladima kako bi brzo i efikasno došli do informacije ali ta informacija je često samo razonoda koja je redigovana i iznimno cenzurisana. Informacije utiču manipulativno na konzumente jer skoro svi sadržaji imaju komercijalnu osnovu koja uvijek preporučuje najbolji produkt. Za čitanje i prenos takvih informacija može poslužiti sms komunikacija i jezik simbola ali se još uvijek on ne može koristiti za složene i smislene misli.

Ostavite komentar